„АЗ СЪМ ДОБЪР – ТИ СИ ДОБЪР“

Финансиран от Община Варна, Дирекция „Превенции”

Проектът цели повишаване културата за справяне с гнева още в ранна детска възраст, като научи децата на социални умения за адекватното изразяване на негативната емоция.

Партнираща организация: Обединено детско заведение № 13 „Детска радост“
Продължителност на проекта: 4 месеца ( Юли – Октомври 2012 год.)

Проектът насърчава междуличностните умения и комуникативността на деца от четвърти, пети, шести и седми клас. Целта на проекта е да намали агресията сред учениците и да подобри начините и възможностите им за общуване, чрез хип-хоп танците като алтернативни занимания в свободното време и възможност за преодоляване на стреса, отговарящи на съвременните интереси и желания на подрастващите. Преодоляване на натрупаната агресия сред учениците и представяне на модели за по-добро междуличностно общуване, разрешаване на конфликти, представяне на нормите на поведение в училището и извън него, възпитание на толерантно отношение и насърчаване на комуникативността. Подобряване на информираността на учители и родители и придобиване на умения за превенция на асоциално поведение. Представяне на „хип–хоп” танците, като алтернативни занимания в свободното време и възможност за преодоляване на стреса, отговарящи на съвременните интереси и желания на подрастващите.

Все по-малки деца проявяват агресия спрямо свои връстници, алармират психолози от Варна

 

Как да предотвратим агресията при децата