„БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ. ХИП-ХОП ТАНЦЪТ – СРЕДСТВО ЗА СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ“

Проектът насърчава междуличностните умения и комуникативността на деца от четвърти, пети, шести и седми клас.

Целта на проекта е да намали агресията сред учениците и да подобри начините и възможностите им за общуване, чрез хип-хоп танците като алтернативни занимания в свободното време и възможност за преодоляване на стреса, отговарящи на съвременните интереси и желания на подрастващите. Преодоляване на натрупаната агресия сред учениците и представяне на модели за по-добро междуличностно общуване, разрешаване на конфликти, представяне на нормите на поведение в училището и извън него, възпитание на толерантно отношение и насърчаване на комуникативността. Подобряване на информираността на учители и родители и придобиване на умения за превенция на асоциално поведение.
Продължителността на проекта е 4 месеца. Сдружението на младите психолози в България по този проект е партньор на Сдружение „Мога, знам, творя”.