“ВАРНЕНСКИТЕ МЛАДИ ПСИХОЛОЗИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО”

Община Варна, Дирекция “Младежки дейности и спорт”