Включиха 1000 роми от Варна в проект за борба с расизма

Близо хиляда роми от Варна и областта бяха обхванати по проект за борба с расизма, нетолерантността, ксенофобията и увеличаване интеграцията, съобщи Стела Бозурова от Сдружение на младите психолози в България, ръководител на проекта, съобщи „Фокус“. Проектът Roma Matrix е уникален и включва партньорство на 20 организации от десет страни членки на ЕС.

Roma Matrix е междусекторно партньорство от местни и регионални власти, неправителствени организации, частния сектор и два университета. В рамките на две години, чрез 13 дейности в четири основни области на работа, всяка организация се фокусира върху различни аспекти на проекта в собствения си регион. Като партньор в проекта Сдружение на младите психолози в България работи с ромите като провежда семинари за получаване на повече информация за подобряване политиката и практиката в работата с ромските общности, както и увеличаване на познанията за опасностите от трафик на хора и това, до което може да доведе небрежността в грижите за децата. Сред обсъжданите теми в различните срещи са търсене и кандидатстване за работа, как се постига успех.

Проведени са обучителни семинари с роми и експерти на пазара на труда, с цел повишаване способността на ромите на пазара на труда. В рамките на проекта са проведени и семинари, свързани с работодатели и запознаването им с възможностите, които дава българското законодателство при наемане на служители от ромски произход. Стела Бозурова коментира, че в рамките на мероприятията, е отчетена изключително висока посещаемост от ромската общност. Участниците в семинарите са проявили голяма активност, задавани са множество въпроси, изразявани са позиции и мнения, което говори за потребността от провеждането на подобни инициативи, посочи Бозурова. В обученията са засегнати и теми като предприемачество, повишаване уменията за живот на ромските деца, напускащи институционалната грижа. Осъществени са интервюта с възрастни роми и ромски талантливи деца. В рамките на проекта е изготвен филм „Добрите примери“, който показва, че сред отхвърляните малцинствени групи има много стойностни хора, пример за подражание.