„ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

„МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ – 2010”, Община Варна, Дирекция “Младежки дейности и спорт”

Проектът стартира на 1 юли и приключи на 31 октомври 2010г. Партньор на Сдружението на младите психолози е Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски”.

Целта на проекта е да се осмисли свободното време на младите хора, чрез кариерно ориентиране, стимулиране на инициативност и предприемачество. Специфичните подцели са свързани с развитие на личните и социални умения, и социална подкрепа, чрез реализиране на иновативни дейности, подпомагане на кариерното ориентиране и реализирането на младежите в професионалната сфера, чрез въвеждането на интерактивни обучения, повишаване на активността и увереността на младите специалисти, чрез утвърждаване на практически умения в кариерното консултиране и интерактивни обучения.