Мисия и цели

Мисията ни е да повишим качеството и имиджа на психологията в България

Нашите цели са:

 • Утвърждаване позициите на психологията като ключова наука в полза на обществото.
 • Организиране на семинари, курсове, лекции и тренинги.
 • Запознаване на аудиторията с дейността на дружеството и работата на психолозите.
 • Популяризиране на идеята за важността на грижите за психичното здраве.
 • Информиране на обществото за отговорностите и специфичните особености в дейността на психолога.
 • Грижа за бъдещето на младите хора чрез тяхното подпомагане в процеса на професионално усъвършенстване и реализация .
 • Защита на професионалните интереси на психолозите и студентите по психология, както и съдействие за решаване на възникнали проблеми.
 • Повишаване качеството и имиджа на психологията в академичните среди.
 • Експертна и методическа помощ в широк спектър от социални сфери: образование, здравеопазване, бизнес, култура, спорт, политика и други.
 • Стимулиране на творческите изяви на младите психолози с издаване на собствени печатни издания и поддържане на онлайн библиотека.
 • Постигане и поддържане на европейските стандарти в областта на общуването, науката, образованието и културата.
 • Ефективно взаимодействие с други неправителствени организации в страната и чужбина.

Стратегия на СМБП за периода 2014-2020

Strategy-AYPB – 2027