Структура

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КООРДИНАТОР

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

ОТДЕЛ ПРОЕКТИ

ОТДЕЛ ДОБРОВОЛЦИ

ОТДЕЛ PR

ОТДЕЛ IT

ОТДЕЛ ПРАВЕН

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

СПБ

1. ДАРИТЕЛСТВО
2. ДОБРОВОЛЕЦ
3. ЧЛЕНОВЕ

Стани дарител!

 

Помогни за каузата на СПБ, като станеш дарител. Високо ценим свободната воля на личността и бихме се радвали именно тя, а не желанието за материални или финансови облаги да е водеща при взимането на това решение.

В знак на благодарност за проявеното благородство ще получиш сертификат и значка за добро сърце.

Стани доброволец!

 

Свежите идеи и надеждността винаги са добре дошли. Затова разчитаме на твоята подкрепа при реализирането на проектите ни. От теб искаме да спазваш принципите на сдружението и Етичния му кодекс. В замяна на времето и старанието си, инвестирани в над 75% от дейностите за шестмесечието, ще получиш:

1. Сертификати за участие
2. Обучения
3. Супервизия
4. Идентификационна карта за намаление

Доброволците-ръководители ще впишат в актива си:
1. Удостоверения за стаж (минимумът е 6 месеца)
2. Личностно развитие
3. Обучения
4. Идентификационна карта за намаление
5. Възможен обмен по проекти в чужбина
6. Възможност за съдействие за работа

Стани член!

 

Ще бъдем горди да приветстваме всеки активен българин или чужденец без значение от своите раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи. Вярваме, че бъдещите ни членове ще засвидетелстват уважението си към Сдружението, като: признават Устава, действат в съответствие с основните принципи на СПБ, спазват Етичния кодекс и плащат членски внос, определен от Общото събрание.
Придобиването на членство става по следния начин:
1. Кандидатът подава писмена молба /протокол от ОС/ до Председателя, в която декларира, че е запознат и приема настоящия Устав и Етичен кодекс.
2. Членство се придобива от датата на решението на Общото Събрание.

Всеки член на Сдружението е задължен:
1. Да спазва разпоредбите на този Устав и Етичен кодекс и да изпълнява решенията на ръководните органи.
2. Да използва всички свои знания и с всички сили и възможности да помага за просперитета на Сдружението.
3. Да участва в дейностите и мероприятията на Сдружението.
4. Да съдейства за постигане на общите цели.

 1. Да участва с идеите си в дискусиите за постигане на целите при управлението и изпълнението на конкретните задачи на Сдружението.
  6. Да бъде информиран за резултатите и действията на Сдружението и постиженията от дейността на всички членове.
  7. Да напуска доброволно Сдружението.Отказване и изключване:
  Отказване:

  Член на Сдружението може да напусне по собствено желание, след като писмено поиска това.
  Изключване:

Поради неплатени такси, както и при неспазване на закона, кодекса или Устава.
Всеки член, който не плати таксите в рамките на 60 дни от зададения срок, се предлага на ОС за вземане на решение за изключване.