Членство

Членство в Сдружение на младите психолози

Сдружението на младите психолози в България очаква ентусиазирани и отдадени нови членове, с които заедно да пишат история.

Ела и покажи своята индивидуалност в:

  • програма за кариерно консултиране
  • стажантски програми
  • доброволчески акции
  • тренинги и обучения
  • програма за творческа реализация
  • група за самопознаване и личен опит
  • индивидуални и групови консултации
  • провеждане на психологически изследвания
  • изготвяне на психологически профили

Като участник в сдружението ще получиш сертификати за всеки посетен тренинг, удостоверения за стажовете, препоръки при кандидатстване за работа, възможност за заетост в сферата на психологията, достъп до разнообразна психологическа литература и шанс за създаване на много лични и професионални контакти

За да станеш член е необходимо:
Да попълниш Молба за членство и в рамките на един месец да платиш членски внос, равен на: 30 лв./ месец , както и 10 лв. за издаване на членска карта.

Заплащането може да се извърши в офиса на сдружението или по банков път на името на:

„Сдружение на младите психолози в България“ по сметка в лева
IBAN BG17PRCB92301022822311
BIC PRCBBGSF
„Прокредит банк“, клон Варна 4