Консултации с мултидисциплинарен екип

Екипът на Сдружение на психолозите в България и Проект 2017-1-BG01-KA201-036302

Eco college, финансиран по програма Еразъм + предлагат безплатни консултации със следните специалисти:
– Психолози;
– Социални работници; 

– Социален педагог,

– Юрист;

– Еколог;

– Биофидбек метод специалист и други.

Ако желаете онлайн безплатна консултация, моля да се свържете с нас чрез следните методи:
Skype: psychologybg
Facebook: Сдружение на младите психолози в България ( https://www.facebook.com/aypbbulgaria)
EUROPEAN SOCIAL FUND – https://ec.europa.eu/esf/transnationality/aypb-518

Или на следния e-mail, за да запазите Вашия час: psychologyvarna@gmail.com