Конференция „европейско финансиране, партньорства и добри практики в културната сфера“ във Варна

Конференция „Европейско финансиране, партньорства и добри практики в културната сфера“ се проведе на 25 октомври 2013 г.(петък) от 10 часа в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ във Варна. Форумът беше посветен на възможностите за финансиране и добри практики при реализацията на проекти в сферата на културата.

Конференцията беше открита от заместник-кмета с ресор европейски проекти Бисер Младенов. Присъстваха и експерти от Министерството на културата. Конференцията се организира от Областния информационен център – Варна съвместно с Дирекция „Култура и духовно развитие“ при Община Варна и със съдействието на Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Варна.

Сдр Акцент в програмата са възможностите за европейско финансиране на творчески и културни проекти със средства от оперативните програми. Бяха представени добри практики по проекти в сферата на културата, които са реализирани с подкрепата на ЕС, община Варна и международни програми. Бяха показани резултати от изпълнението на интересни и разнообразни проекти, свързани с музеи, фестивали, художествени инсталации, куклен театър, интерактивно кино, културни пристанища, дигитализиране на библиотечни фондове, читалищни дейности и др. За участие бяха поканени творци, представители на културни институции, библиотеки, читалища, неправителствени организации и др.

Сдружение на младите психолози в България като участник в конференцията представи два реализирани проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Представените проекти бяха: „Мултиспектърен подход за образователна интеграция и адаптация на деца и младежи от етническите малцинства” и „Личностно развитие – път към успешна социална интеграция и професионална адаптация”.