ПРОФЕСИОНАЛЕН ПСИХОЛОГ

курс професионален психолог

Какво Ви предлагаме ?

Курсът „Професионален психолог” е част от обучителната програма за студенти, занимаващи се с психология и имащи желание да усвоят основния инстумент на психотерапевтична работа и психоконсултирането – метод за оценка, създаване на връзка с клиента и контролиране на процеса консултиране и психотерапия .

Защо да участвам?

Курсът „Професионален психолог” дава възможност за придобиване на теоретични знания и практически умения за работа с клиенти. Форматът на курса е интерактивен – участниците научават и експериментират през личния си опит с базови умения за работа в ситуация на интервю, научават за техниката, както и за спецификите на работа с отделни групи клиенти.
По всяка от темите участниците провеждат ролеви игри – симулация на интервю или се обсъждат конкретни случаи от практиката на участниците.

За мен ли е този курс ?

Курсът е подходящ за студенти и професионалисти, чиято работа е свързана със създаване на връзки, консултиране, насочване или помагане на хора с психични или соматични проблеми.

В края на курса се издават сетрификати за практическо обучение
Брой на участици в курса – 10 души
Курсът е с продължителност от 2 дни и цената му е 200 лв.