Международна Конференция На Тема: „Здрави В Училище. Подкрепа За Благосъстоянието И Психичното Здраве На Ученици И Учители.“ Еразъм+ 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347

Международна конференция на тема: „Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители.“

Конференцията се организира от Сдружението на психолозите в България и ще представи основните продукти създадени по едноименния проект, в подкрепа на благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители.

Всеки участник ще получи сертификат!

Конференцията е организирана по проект 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище, Еразъм+. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители , Еразъм+.
Програма PROGRAM-CONFERENCE-HAS 2024.docx

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.