“МЛАДЕЖКИ ПРОЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ”

Младежки пролетен фестивал е финансирана дейност от община Варна с цел популяризиране на психологията сред младежките общности и поставяне на фокус върху културната и социалната сфера. Фестивалът е проведен на 4 април 2008 год., което е и световен ден на психолога.