“МУЛТИСПЕКТЪРНА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ”

Целта на проекта е да ограничи злоупотребата с наркотици и асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни, да се подобри квалификацията на лица, ангажирани с този толкова наболял проблем, чрез интерактивни техники и подходи за въвеждане на превантивни програми в училищната среда. Целим повишаване комуникацията и сътрудничеството между отделните специалисти посредством включването им в мултиспектърни екипи.
Идеята за създаването на проекта беше провокирана от факта, че децата на все по-ранната възраст посягат към психоактивни вещества. Много институции и организации работят с деца по проблеми свързани с наркотични вещества. За съжаление рядко работим заедно.

Това наложи необходимостта за сформиране и обучение на мултиспектърни екипи от професионалисти. Съвместната им работа допринесе за изграждането на комплексен подход за превенция на зависимости.
Сдружение на младите психолози в България разработи проектът “Мултиспектърна превенция на зависимости”, който се стреми да подобри квалификацията на лица, ангажирани с този толкова наболял проблем, чрез интерактивни техники и подходи за въвеждане на превантивни програми в училищната среда. Целим повишаване комуникацията и сътрудничеството между отделните специалисти посредством включването им в мултиспектърни екипи.

Партньори: Район “Владислав Варненчик”