Начална пресконференция по проект: „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ BG05SFOP001-3.003-0084, финансиран по Оперативна програма: Добро управление, съфинансирана от Европейски Съюз чрез Европейски Социален Фонд., която се проведе на 28.04.2021 г в залата на Общинския младежки дом в Перник

Встъпителна пресконференция, която се проведе на 28.04.2021 г в залата на Общинския младежки дом в Перник

Линкове от публикации на медии:

С пресконференция стартира проектът „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“

https://www.facebook.com/krakratv/videos/4073889302668612

https://fb.watch/5IsGNmpeNU/

https://www.facebook.com/aypbbulgaria/posts/10158255578125003