Партньори

Партньори по Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college”

Еразъм + 2017

KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики

EOS DEVELOPMENTAL SA

EOS DEVELOPMENTAL SA е компания, разположена в Атина, Гърция и представлява упълномощен орган за организирането на Колективната система за възнаграждаване на алтернативни опаковки и управление на отпадъците и рециклиране в Гърция. Организацията работи за социална отговорност и екологично образование. Те работят в тясно сътрудничество с общините и училищата и организират различни национални състезания с младежи и награждават най-добрите от тях в рециклирането. Мисията на предприятието е да организира, развива и оперира на национално ниво колективната си система, съгласно Закон 2939/2001 „Опаковане и алтернативно управление на опаковки и други продукти – създаване на Национална организация за алтернативно управление на опаковките и други продукти и други разпоредби“, както и съгласно министерските решения и съответните разпоредби за тяхното изпълнение.

EOS DEVELOPMENTAL SA и Програмата за Възнаграждаващо рециклиране се развиват чрез създаване и експлоатация на центрове за рециклиране, състоящи се от най-съвременна технология за празни пакети „Sorting at Source“. Също така, колективната система прилага специфични действия за рециклиране на опаковъчни материали.

Организацията и местните правителствени организации работят за:

  • Укрепване на социалните причини чрез даване на стимули за социални каузи.
  • Намаляване на отпадъците в града чрез рециклирането им в материали за многократна употреба
  • Образование в областта на околната среда, като се използват програми, насочени към конкретни социални групи, като конкурси за рециклиране за ученици или жители на общински департамент и др.

Компанията използва изоставени паркинги за поставяне на отделни контейнери за отпадъци и събира и транспортира отпадъците безплатно вместо общината. Проект „EQUAL“ („Равен“) бе инициатива „Предприемачество – бизнес“, включително „EOS DEVELOPMENTAL“. Бюджетът бе приблизително 1 500 000 евро. Основните действия по проекта са били следните: – Създаване на мрежа за сътрудничество между услугите и структурите за подкрепа на уязвимите социални групи с паралелна диагностика на особеностите, сенсибилизирането и информираността на тези групи – Подпомагане и развитие на услуги и системи за информация, подкрепа, консултации и насочване на уязвимите социални групи – Възползване от завършената подкрепа за създаване на нови предприятия – Управление и оценка на проекта. Стратегията на Партньорите на ДП за постигането на целите на проекта се състои в тяхното тясно и безпрепятствено сътрудничество, за да осигурят представителност и широко разпознаване на тяхната намеса. Ефективността и прозрачността при кандидатстването и управлението на техните действия, както и тяхната съществена и гъвкава кореспонденция в спецификациите и в изискванията на работата им са ключови аспекти за успешното изпълнение на проекта.

Контакт: pmourgos@yahoo.gr

Асоциация Център за насърчаване на социалното включване (PAKIV)

Асоциация Център за насърчаване на социалното включване (ACPIS Pakiv) се намира в Букурещ в Румъния. Целите на ACPSI Pakiv са фокусирани върху развитието и утвърждаването специално на младите роми от Румъния чрез дейности и проекти за социални политики за ползата за хората с акцент в развитието на качеството на живот на младите от Румъния.

Обхватът на тяхната работа е: подобряване на положението на уязвимите групи в Румъния чрез: – образователни програми; – здравни програми; – курсове за обучение по околна среда; – курсове за обучение в различни области; – информация и съвети за намиране на работа; Социално включване; – информация и съветник. ACPSI Pakiv има опит в разработването на предприемачески програми. Организацията е разработила програма за социално приобщаване на младите роми, която включва: екологично образование в тази насока, изготвени учебни пособия за предприемачи. ACPSI Pakiv функционира като център, който насърчава социалното приобщаване на уязвимите хора с акцент върху ромското малцинство.

Ето някои от проектите, в които организацията участва:

– проект „La Citta Possibile“ – развитие на дейностите по информиране и консултиране на ромски семейства, които са били репатрирани от Италия чрез „La Citta Possibile“ в партньорство с кметството на Торино Италия.

– Проект „ТЕRNO“ – Проект TERNO (учителите заедно за нови ромски възможности в училище) е проект, съфинансиран от Програмата за обучение през целия живот на Европейската комисия (Ключова дейност 1: Ромски многостранни проекти), която има за цел да създаде и приложи специална подкрепа чрез центрове за подпомагане на ромските деца, които  да се посещават от последните класове на началното училище, за да завършат основното образование и да преминат към средното образование.

– Проектът – ROMA MATRIX – основни дейности, включващи представители  от ромската и други общности, отразявайки, че интеграцията е двупосочен процес и не може да бъде постигната единствено чрез работа със социални изключените общности. Те имат за цел да премахнат бариерите и да доведат ромите и публичните власти заедно. Един изключително успешен и иновативен начин за това е публичните власти да предоставят менторинг на ромите.

-SERco – Проект, включващ насърчаването на социалната икономика като начин за социално приобщаване на ромите в ЕС, също така предоставя анализ, основан на доказателства като научен материал, и е осигурил  медиатори в ромските среди, които да имат необходимите умения за подкрепа на устойчивостта на социалните предприятия в рамките на ромските общности.

Контакт: ancageorgescu@gmail.com