Партньори

партньори

Отдел Превенции

МИКЦ2

МИКЦ1

Сдружение Девня

Отдел Младежки дейности

Булпойнт

Петкови ЕООД

Лавида ЕООД

Район Владислав Варненчик

Дирекция Младежки дейности и спорт

Дирекция Превенции

Младежки Информационно-Консултантски център

Център за личностно развитие

Студентски съвет ВСУ

Варненски Свободен Университет

Медицински Университет Варна

Община Долни Чифлик

Община Аврен

Община Девня

Община Варна