„ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУ КУЛТУРНИЯТ ДИАЛОГ НА ВАРНЕНСКИТЕ МЛАДЕЖКИ ОБЩНОСТИ”

„МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ – 2009”, Община Варна