„ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО”

Финансовата подкрепа на Община Варна, Дирекция “Превенции”

Партньор по проекта: район Владислав Варненчик

Цел на проекта: Да се проучат нагласите на родители и младежи, относно риска в Интернет пространството и да обучи педагози, които да работят с деца и младежи в насока превенция на риска в интернет пространството. По проекта беше издаден и разпространен наръчник за родителя, който включва информация за това как родителите могат да защитят домашните си компютри от опасни сайтове.

В днешно време използването на Интернет е част от ежедневието на всеки човек. Но не всеки човек знае, че в интернет пространството се крият и опасности. В него ние можем да намерим най-разнообразна информация, но би трябвало да сме запознати как точно да открием това, което ни е необходимо, тъй като един от начините, който в последствие може да ни изправи пред сериозна опасност е попадането ни на сайтове с нежелано съдържание.
Друг риск, с който би трябвало да сме запознати, е че в Интернет пространството не се споделя лична информация с непознати. Тъй като в резултат на това споделяне, най-малкото на което можем да сме свидетели е жестока вербална агресия към нас или някой друг.

По-сериозен риск е, че дори можем да станем жертва на насилие, което се е породило посредством Интернет пространството. За да избегнем тези рискове, ние би трябвало да сме запознати как най-ефективно и най-ефикасно да използваме тази глобална мрежа от информация.

Направени са две анкетни карти, с цел да се проучат нагласите на родители и деца (младежи) относно риска в Интернет пространството. Анкетирани са 50 родители на възраст от 23 до 57 години и 128 деца на възраст от 11 до 18 години.

Наръчник „Училище за родители“