Провеждане на информационни кампании за популяризиране на системата за правна помощ и насърчаване на алтернативни методи за решаване на правни спорове

Във връзка с дейност „Информационни кампании“

По ОПДУ BG05SFOP001-3.003-0084 Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове с цели:

–        Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове

–        Популяризиране на арбитражното производство, като алтернативен метод за

разрешаване на правни спорове

Сдружение на младите психолози в България организира информационни срещи в област Варна

Можете да заявите участие: до 18.00ч. на 14. 03.2022 по email: aypbvarna@gmail.com или тел +359889516422

Моля следете сайта за актуална информация или промяна  wwwpsychologybg.com

Събитията ще се състоят на Място Адрес
15.03.2022 Област Варна гр. Варна бул. „Мария Луиза“ N: 10
16.03.2022 Област Варна гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ 8
17.03.2022 Област Варна гр. Дългопол, ул. Г. Димитров 105
18.03.2022 Област Варна гр.Д. Чифлик, пл. ”Тича” № 1
19.03.2022 Област Варна гр. Варна, ул.“Драгоман“ 29
21.03.2022 Област Варна гр. Варна, Областна Администрация, ул. „Преслав“ 26
22.03.2022 Област Варна гр. Белослав, ул. Цар Симеон Велики №23
24.03.2022 Област Варна гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ 8
25.03.2022 Област Варна гр. Варна, Областна Администрация, ул. „Преслав“ 26
28.03.2022 Област Варна гр .Ветрино, ул .”Г.С.РАКОВСКИ” №24

Очакваме Ви!

„Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“

Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.