Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college

 

Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college”

Еразъм + 2017

KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики

Продължителността на проекта е 16 месеца (01.10.2017 – 31.01.2019).

Водещата организация на проект „Еко колидж“ е Сдружение на младите психолози в България. Тя е неправителствена организация, създадена да подпомага бъдещите и настоящи специалисти  в областта на психологията, социалната работа и педагогиката, както и да информира обществеността за спецификите на тези професии. Организацията действа чрез организирането на семинари, тренинги и лекции с цел предоставянето на експертна и методическа помощ на всички лица, заети в областите, в които психологията е приложима – образование, здравеопазване, кариерно и професионално консултиране, култура, бизнес и спорт. В процеса на своята работа организацията успешно си партнира с общини, университети, училища и детски градини, други неправителствени организации.

С този проект се насърчава навлизането на екологичното образование в учебната програма, както и прилагането му в извънкласните дейности на училищата. Ангажирането на учениците и общността с екологичните проблеми и практиките за опазването на природата ще подпомогне изграждането на активно гражданско общество.

Партньорски организации по проекта са EOS Developmental от Гърция и Асоциация за социално включване „Pakiv” от Румъния.

Цели на проекта:

  1. Подобряване на качеството и приложимостта на услугите, предоставяни в сферата на образованието, възпитанието и младежта, чрез развиването на иновативни подходи и предоставянето добри практики;
  2. Разпространението на екологичното образование, като начин за развитието на активни граждански позиции;
  3. Насърчаване на професионалното развитие на специалистите в сферата на информационните технологии, както и подпомагане и насърчаване на използването на отворени образователни ресурси на различни европейски езици.

Основни дейности на проекта са както следва:

  1. Организация и управление на проекта
  2. Провеждане на транснационални срещи
  • три срещи във всяка от партньорските организации
  1. Създаване на интелектуални продукти под формата на две проучвания и два наръчника, организирането на 3 семинара за разпространение на интелектуалните продукти, както и създаването на онлайн платформа за безплатно разпространение на материалите

Платформата ECOllege е създадена според Регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679), който можете да откриете тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32016R0679. Всички лични данни са криптирани и се достъпват само от оторизирани лица. 

Личните данни на всички потребители на проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college”, финансиран по програма Еразъм + са защитени чрез  SSL (Secure Socket Layer) протокол. Това е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

Целевата група на проекта са 200 ученици като те са във възрастта между 10-20 години, както и специалисти в сферата на образованието и обучението.