“ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА НАРУШЕНИЯ В ПСИХОСОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ”

ОДЗ “Детелина”-обхват 75 деца от 3 до 7 годишна възраст