Резултати от мобилността в Гърция по проект „За социално включване и професионално развитие“

В периода 4.07. – 14.07.17 10 специалисти в областта на психологическо, социално и кариерно консултиране на възрастни и лица в риск посетиха образователен модул в Атина, Гърция. Мобилността се състоя по проект „За социално включване и професионално развитие„, финансиран по програма Еразъм+ 2017.

Гръцките ни партньори са EOS Developmental SA, Greece, които предварително изготвиха програма за 10дневната мобилност.
Темите, които разгледахме по време на мобилността бяха:
Effective methods for dealing with youth unemployment Greece AYPB

Overcoming obstacles to social inclusion and professional realization Greece AYPB

Professional realization-methods and techniques Greece AYPB

Successful social inclusion Greece AYPB

Working with people at risk Greece AYPB

Youth unemployment Greece AYPB

Ако имате нужда от допълнителна информация – не се притеснявайте да се свържете с нас 🙂