Резултати от мобилността в Кипър по проект „За социално включване и професионално развитие“

В периода 17.08. – 27.08.17 10 специалисти в областта на психологическо, социално и кариерно консултиране на възрастни и лица в риск посетиха образователен модул в Кипър. Мобилността се състоя по проект „За социално включване и професионално развитие„, финансиран по програма Еразъм+ 2017.

Кипърските ни партньори са ANTENELEA LIMITED, Cyprus, които предварително изготвиха програма за 10дневната мобилност.
Темите, които разгледахме по време на мобилността бяха:

Career counseling and using interactive methods

Effective work with information technologies

E-learning courses 

E-learning methodologies 

How to be a successful career consultant 

Interactive trainings

Online career counseling