СПБ Контакти

Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college”

Еразъм + 2017

KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики

Full legal name (National Language) Сдружение на психолозите в България
Acronym СПБ
Address Ул. Никола Козлев 5
Country България
Region Варна
City Варна
Website http://www.psychologybg.com/
Email psychologyvarna@gmail.com
Telephone 1 00359889516422
Telephone 2 00359899944971