Тийнейджъри от две училища във Варна изучаваха журналистика по проект, съфинансиран по линия на ЕСФ

Млади журналистически таланти

 

Бъдещите пера на журналистическото слово – ученици от училище „Васил Друмев“ и професионалната гимназия „Васил Левски“ – се запознаха с работата на репортерите, а след това започнаха да издават своите първи ученически вестници. Едногодишният проект „Личностното развитие – път към успешна социална интеграция и професионална реализация“, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, стартира през м. октомври 2009 г. и бе реализиран от Сдружението на младите психолози в партньорство с двете училища. Той обхвана над 2 000 деца.

На специална заключителна пресконференция, проведена на 16 октомври 2010 г., председателката на Сдружението на младите психолози в България, Петя Събева, обясни, че проектът е развил личностните и социалните умения на учениците чрез обучения и тренинги, както и чрез подпомагане на професионалното развитие. Целта на тренингите бе повишаване на социалната активност и ангажираност на младите хора.

Освен клуб по журналистика, при изпълнението на проекта бяха разкрити и още 5 клуба, в които се включиха ученици с различни интереси – театрално изкуство, танци, история и др. Учениците участваха и в тренинги по бизнес комуникация, умение за водене на преговори, управление на времето и справяне със стреса. Неформалната среда помогна на учениците да придобият умения за работа в екип и им даде възможност да се обединят за постигане на общи цели чрез прилагане на метода „връстници помагат на връстници“.

За допълнителна информация:

http://www.sparenergi.dk/

http://news.varna24.bg/199288.html