Начало

Провеждане на информационни кампании за популяризиране на системата за правна помощ и насърчаване на алтернативни методи за решаване на правни спорове

Във връзка с дейност „Информационни кампании“ По ОПДУ BG05SFOP001-3.003-0084 Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове с цели: -        Насърчаване и ...
Повече информация

ОПДУ BG05SFOP001-3.003-0084 Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове

Д1. Извършено проучване и изготвен 1 брой анализ. Анализ Pernik www. psychologybg.com www.otvorenavrata.alle.bg  Д2. Извършено проучване и изготвен 1 брой анализ на чуждестранни добри практики за ефективни арбитражни производства.  Анализ и изводи за добрите ...
Повече информация

call-participants-courses-training-2-april-7-april-2022

Call for participants – Courses and training 2 April – 7 April 2022, Athens, Greece under project 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Life skills ...
Повече информация

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната.

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната. Начална дата на проекта 14-11-2021 Крайна дата на ...
Повече информация
Курсове за психолози:

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната.

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната. Начална дата на проекта 14-11-2021 Крайна дата на ...
Повече информация

Психологически консултации:

Курс психологическа консултация

Скъпи приятели, В момента обновяваме съдържанието на сайта. Скоро информацията ще бъде достъпна. Извинете ни за причиненото неудобство! ...
Повече информация

Специализирани курсове:

Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера

Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения - Баланс между родителство и кариера Нашата мисия и цел, е да помогнем на обучители, тренери ...
Повече информация

Фирмени консултации:

Курс фирмена консултация

Скъпи приятели, В момента обновяваме съдържанието на сайта. Скоро информацията ще бъде достъпна. Извинете ни за причиненото неудобство! ...
Повече информация