PROJECT 2020-1-RS01-KA227-SCH-094545 ANTIGONE- Awareness raising on gender based violence through theatre based school workshops

Project 2020-1-RS01-KA227-SCH-094545 ANTIGONE- Awareness raising on gender-based violence through theatre-based school workshops is funded under the Erasmus+ program and its objectives are: General objective: reducing the risk of gender-based violence, which can potentially lead to the social exclusion of secondary Read More …

2021-1-BG01-KA220-HED-000023004 Women in STEM – overcoming stereotypes

                                               Project 2021-1-BG01-KA220-HED-000023004 Women in STEM – overcoming stereotypes  Project duration: 01-11-2021 –  01-11-2024, 36 months LP -TRAKIA UNIVERSITY , Stara Zagora, Bulgaria Partners: UNIVERZITET MAJKA TEREZA VO SKOPJE The Republic of North Macedonia  EOS DEVELOPMENTAL SA Greece IMS Private Read More …

Начална пресконференция по проект: „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ BG05SFOP001-3.003-0084, финансиран по Оперативна програма: Добро управление, съфинансирана от Европейски Съюз чрез Европейски Социален Фонд., която се проведе на 28.04.2021 г в залата на Общинския младежки дом в Перник

Встъпителна пресконференция, която се проведе на 28.04.2021 г в залата на Общинския младежки дом в Перник Линкове от публикации на медии: С пресконференция стартира проектът „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ https://www.facebook.com/krakratv/videos/4073889302668612 https://fb.watch/5IsGNmpeNU/ https://www.facebook.com/aypbbulgaria/posts/10158255578125003  

Обява за подбор по проект „За социално включване и професионално развитие“, финансиран по програмата Еразъм +

Каним всички членове и доброволци на Сдружение на младите психолози в България да се включат в мобилностите по проект „За социално включване и професионално развитие“, финансиран по програмата Еразъм +. Курсовете ще се проведат в следния ред: 04.07.2017 – 14.07.2017 – Read More …