Резултати по ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA121-ADU-000059773 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ, КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ – КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

    7 април – 16 април 2023 г., Краков, Полша Резултати от  ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA121-ADU-000059773 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ, КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ – КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ Проектът се реализира успешно и всички участници Read More …

Приключи мобилността по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера

   Нашата мисия и цел, е да помогнем на обучители, тренери и родители да постигнат баланс между работа и семейство, за да се повиши тяхното психическо благосъстояние и качество на живот. Чрез мобилността и проекта ние успяхме да подкрепим експертите, Read More …

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната.

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната. Начална дата на проекта 14-11-2021 Крайна дата на проекта 14-11-2022 Обща продължителност на проекта 12 месеца Бюджет на проекта 60 000,00 евро Проект Обобщени цели: Целите на този Read More …

Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера

Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера Нашата мисия и цел, е да помогнем на обучители, тренери и родители да постигнат баланс между работа и семейство, за да се повиши тяхното психическо благосъстояние и качество на живот. Чрез Read More …

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО ЗА КО-ТРЕНЬОРИ

Обучението за ко-треньори стартира, веднага щом се събере група! Обучението е двудневно и протича по следната програма: ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО ЗА КО-ТРЕНЬОРИ Ден 1 09.00 – 10.30 – Модул № 1 10.30 – 10.45 – Кафе пауза 10.45 – 12.00 Read More …

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПСИХОЛОГ

Какво Ви предлагаме ? Курсът „Професионален психолог” е част от обучителната програма за студенти, занимаващи се с психология и имащи желание да усвоят основния инстумент на психотерапевтична работа и психоконсултирането – метод за оценка, създаване на връзка с клиента и Read More …