Психология на тълпата

Тълпата е група от хора и според тълковния речник дори „безлично множество“. Първият психолог, който се занимава с психологията на тълпата е Густав Льобон (Gustave Le Bon), който класифицира тълпите и поведението на отделната личност в тях.

В съвременното общество тълпата има различни проявления като в най-честите случаи това са протести, спортни агитки или публика на концерт. Поведението на отделния индивид в тълпата се различава от поведението други социални ситуации. Индивида в тълпата, често се отдава на своите инстинкти, които в други ситуации биват неприемливи за социалните норми, но в една безименна и безлична тълпа, психологическото усещане за мощ се усилва.

Една неорганизирана група от хора се превръща в тълпа, когато съставът й се идентифицира с общ стимул, често негативен, този стимул придобива общ образ за всички. Емоционалното състояние на индивидите в една безлична тълпа се идентифицира с: повишен впечатлителност; чувство за могъщество; чувство за анонимност; повишена емоционалност; намалено адекватно обработване на информация; намалена критичност.

Няколко са инстинктите, които владеят тълпата в различни етапи от нейното разгръщане. Например в началото се проявява инстинкта за разрастване на групата, след това инстинкта на жаждата за власт, които отключва от своя страна хищническия инстинкт, жестокостта и с утихването на екзалтацията на групата настъпва инстинкта за самосъхранение, когато индивидите осъзнават действията на тълпата и се отдръпват от нея. Но водещо място за сформирането на подобни спонтанни тълпи е масовия инстинкт, който според проф. Илия Пеев означава, че индивида има вроденото усещане за незавършеност, когато е сам. Поради това човека, като социално същество избягва самотата.

Льобон определя два вида тълпи хетерогенни и хомогенни. Хетерогенните тълпи се характеризират с разновидност в професионално и личностно отношение на състава на групата. Но този различен състав преминава в колективен дух, в който подсъзнанието е водещо. Докато хомогенните тълпи се състоят от близки по възраст, статус и професия хора, които са обединени от общо убеждение или преживяване. Този тип тълпа се нарича психологическа, което се характеризира с жертвоготовността на всеки индивид да пренебрегне личния интерес в името на колективната идея.

Тълпата като феномен се появява спонтанно, не всяка група или струпване на хора на едно място с една и съща цел ще провокира сформирането на безотговорната, често неконтролируема маса от индивиди. Тълпата се появява при силна емоционална идентификация и екзалтация, която поражда още повече емоционалност в групата, която обаче, група не се характеризира с трайно емоционално състояние и бързо утихва и се разпада.

 

Eлеонора Райкова