Erasmus+

Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college”

Еразъм + 2017

KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики

Повече информация за програмата Erasmus+ можете да откриете тук:

Български език:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg

English:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 
И Център за развитие на човешките ресурси: www.hrdc.bg