ТЕМПЕРАМЕНТ И ИНДИВИДУАЛНОСТ

Темперамент — един от най-древните термини въведен още от Хипократ. Това е характеристика на индивида от страна на динамичните особености на неговата психическа дейност, т. е. темп, бързина, ритъм, интензивност,. Темпераментът е особеност на личността, която се характеризира с изключително Read More …