Материали

В тази секция можете да откриете материалите по програмата 2017-1-BG01-KA201-036302, Eco college, Erasmus+ Programme. Можете да свалите всички материали на български и на английски език в зависимост от Вашите предпочитания. Bulgaria APB Research O1A1 BG Bulgaria APB Research O1A1 ENG Bulgaria APB Read More …

Психология на тълпата

Тълпата е група от хора и според тълковния речник дори „безлично множество“. Първият психолог, който се занимава с психологията на тълпата е Густав Льобон (Gustave Le Bon), който класифицира тълпите и поведението на отделната личност в тях. В съвременното общество Read More …

Erasmus+

Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college” Еразъм + 2017 KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики Повече информация за програмата Erasmus+ можете да откриете тук: Български език: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg English: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en   И Read More …

Консултации с мултидисциплинарен екип

Екипът на Сдружение на психолозите в България и Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 Eco college, финансиран по програма Еразъм + предлагат безплатни консултации със следните специалисти: – Психолози; – Социални работници;  – Социален педагог, – Юрист; – Еколог; – Биофидбек метод специалист и други. Ако Read More …

Партньори

Партньори по Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college” Еразъм + 2017 KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики EOS DEVELOPMENTAL SA EOS DEVELOPMENTAL SA е компания, разположена в Атина, Гърция и представлява упълномощен Read More …

СПБ Контакти

Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college” Еразъм + 2017 KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики Full legal name (National Language) Сдружение на психолозите в България Acronym СПБ Address Ул. Никола Козлев Read More …

Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college

  Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college” Еразъм + 2017 KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики Продължителността на проекта е 16 месеца (01.10.2017 – 31.01.2019). Водещата организация на проект „Еко колидж“ Read More …

Обява за подбор по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +

Каним всички членове и доброволци на Сдружение на младите психолози в България да се включат в мобилността по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +. Курсът ще се проведе в следни ред: 11.10.2018 – 24.10.2018 – Read More …

Проект „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по Еразъм +

  Проект „Подкрепа за психично здраве“/ „Psy Health Development – PsyHD” 2018-1-BG01-KA104-047182 Еразъм+ 2018 Ключова дейност 1 – Сектор „Образование за възрастни“ Продължителност на проекта: 12 месеца (01.06.2018 – 31.05.1019) Водещата организация на проекта е Сдружение на младите психолози в Read More …