Проект „Иновации и добри практики в образованието“

Проект „Иновации и добри практики в образованието“ 2016-1-BG01-KA201-023749 Еразъм +, К2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства за училищното образование Водеща организация: Сдружение на младите психолози в България Партньори: Българска гръцка асоциация на културата Паисий Чилендарски Read More …