Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната.

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната. Начална дата на проекта 14-11-2021 Крайна дата на проекта 14-11-2022 Обща продължителност на проекта 12 месеца Бюджет на проекта 60 000,00 евро Проект Обобщени цели: Целите на този Read More …