Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната.

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната.
Начална дата на проекта 14-11-2021 Крайна дата на проекта 14-11-2022
Обща продължителност на проекта 12 месеца
Бюджет на проекта 60 000,00 евро
Проект
Обобщени цели:
Целите на този проект са следните:
1) Повишаване и прилагане на обществената информираност на хората с невродегенеративни заболявания;
2) Подпомагане и насърчаване на социалното включване на хора с невродегенеративни заболявания;
3) Да обучи персонала на партньорските агенции, развиващ специализирани знания и меки умения в специфичната област на невродегенеративните заболявания (по 8 души от всеки партньор с изключение на Crowdaid).
Изпълнение:
A.1. Управление и координация на проекти (координация, финансово управление, мониторинг и оценка);
A.2. Създаване на курсова програма за персонал и болногледачи на тема „Хранене и невродегенеративни заболявания“ (Създаване на мултидисциплинарен екип, съставен от експерт № 1 на всяка партньорска асоциация, с изключение на Crowdaid); A.3 Обучение на персонала и болногледачи (3 модула за обучение);
A.4 Комуникация и разпространение на дейностите и резултатите (дейности в социалните медии и информационни събития).
Резултати:
– „Практически наръчник със съвети за правилно хранене на хора с невродегенеративни и нервно-мускулни заболявания“
– онлайн взаимодействия в Instagram, Facebook, Twitter, Website и Tik Tok;
– 24 служители и обучени лица, които се грижат за тях.

LA FORZA DI NEMO: управление на проекти (включително комуникация между партньори), финансов мениджмънт, организиране на началната среща, създаване на обучителен модул (анализ на нуждите на хората със специални заболявания за подобряване на качеството на живот на хората, предоставяне на клинични грижи, благополучие и логистична помощ), участие в курса за обучение, избор на персонал, който ще участва.
FAMS: Асоциацията ще участва в създаването на „Обучителен курс за персонал и лица, полагащи грижи“ (обобщаване на достъпния туризъм и упражняване на правото на отдих за хората с увреждания чрез различни направления на действие: обучение и информираност, информация и съвети , проучване и анализ и програми за ваканции) и ще избере персонала, който ще участва и ще допринася за дейностите.
AYPB: Асоциацията ще участва в създаването на „Обучение за персонал и лица, полагащи грижи” (психологически анализ на хората с увреждания и техните семейства) и ще подбере персонала, който ще участва и ще допринася за дейностите.
CROWDAID: Асоциацията ще координира комуникацията и разпространението на дейностите и ще се грижи за техническата част на курса, разработване на уеб сайта.