Резултати от проведена мобилност по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +

  Резултати от проведена мобилност по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм + в периода 11.10.2018 – 24.10.2018 – Гърция. На мобилността писъстваха 14 наши членове и доброволци. Темите, които се разгледаха по време на мобилността са: Read More …