резултат от проект 2020-1-IT03-KA205-017962 Youth Urban Action

Основният резултат от проект 2020-1-IT03-KA205-017962 Youth Urban Action, Еразъм+ е Наръчникът „Най-добри практики за социално включване – Наръчник за младежки работници, работещи за социално включване в градските пространства чрез неформално образование“. Той се фокусира върху следните теми: информация за проекта; Read More …