резултат от проект 2020-1-IT03-KA205-017962 Youth Urban Action

Основният резултат от проект 2020-1-IT03-KA205-017962 Youth Urban Action, Еразъм+ е Наръчникът „Най-добри практики за социално включване – Наръчник за младежки работници, работещи за социално включване в градските пространства чрез неформално образование“. Той се фокусира върху следните теми: информация за проекта; какво е социално включване; как да използваме приобщаващ език; използване на неформалното образование като инструмент за постигане на социално включване; защо да го използваме с млади хора; как да се насърчи социалното включване; защо и как градските пространства имат значение; образование чрез иновации в градските пространства. Основната част на резултата включва най-добрите практики за включване на млади хора с увреждания в градските пространства от всички страни партньори: Италия, България, Испания, Словения, Литва. Също така има подходяща информация за Makeathon, който се проведе в Словения, и мобилността/Urban Action в Барселона. Можете да видите готовия наръчник на уебсайта на проекта: https://www.youthurbanaction.com/output