Резултати по ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA121-ADU-000059773 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ, КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ – КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

    7 април – 16 април 2023 г., Краков, Полша Резултати от  ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA121-ADU-000059773 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ, КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ – КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ Проектът се реализира успешно и всички участници Read More …

PROJECT 2020-1-RS01-KA227-SCH-094545 ANTIGONE- Awareness raising on gender based violence through theatre based school workshops

Project 2020-1-RS01-KA227-SCH-094545 ANTIGONE- Awareness raising on gender-based violence through theatre-based school workshops is funded under the Erasmus+ program and its objectives are: General objective: reducing the risk of gender-based violence, which can potentially lead to the social exclusion of secondary Read More …

резултат от проект 2020-1-IT03-KA205-017962 Youth Urban Action

Основният резултат от проект 2020-1-IT03-KA205-017962 Youth Urban Action, Еразъм+ е Наръчникът „Най-добри практики за социално включване – Наръчник за младежки работници, работещи за социално включване в градските пространства чрез неформално образование“. Той се фокусира върху следните теми: информация за проекта; Read More …

Видео по проект 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, Erasmus+

https://www.youtube.com/watch?v=M2mJ9ITKJnQ… https://www.youthurbanaction.com/output Video on Project 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, Erasmus+ programme: Barcelona Urban Action „The social body“. The outcome of the integrated activities carried out with a group of young people in Slovenia and Barcelona. Coordinator Association Creativi 108 and Association Read More …

Video on Project 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, Erasmus+

https://www.youtube.com/watch?v=M2mJ9ITKJnQ… https://www.youthurbanaction.com/output Video on Project 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, Erasmus+ programme: Barcelona Urban Action „The social body“. The outcome of the integrated activities carried out with a group of young people in Slovenia and Barcelona. Coordinator Association Creativi 108 and Association Read More …

Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители / HAS

Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители / HAS Продължителност на проекта 01.11.2022 г. – 31.10.2024 г Кандидатстваща организация – Сдружение на младите психолози в България E10037715 Партньорски организации E10115560 ОУ „Христо Ботев“ Read More …

Приключи мобилността по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера

   Нашата мисия и цел, е да помогнем на обучители, тренери и родители да постигнат баланс между работа и семейство, за да се повиши тяхното психическо благосъстояние и качество на живот. Чрез мобилността и проекта ние успяхме да подкрепим експертите, Read More …

Провеждане на информационни кампании за популяризиране на системата за правна помощ и насърчаване на алтернативни методи за решаване на правни спорове

Във връзка с дейност „Информационни кампании“ По ОПДУ BG05SFOP001-3.003-0084 Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове с цели: –        Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове –        Популяризиране на арбитражното производство, като алтернативен метод за разрешаване на правни Read More …

Продукти „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ПСИХОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ Разработи  Анализ, изводи и препоръки за добрите практики на арбитража в България и чужбина по проект „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Можете Read More …

2021-1-BG01-KA220-HED-000023004 Women in STEM – overcoming stereotypes

                                               Project 2021-1-BG01-KA220-HED-000023004 Women in STEM – overcoming stereotypes  Project duration: 01-11-2021 –  01-11-2024, 36 months LP -TRAKIA UNIVERSITY , Stara Zagora, Bulgaria Partners: UNIVERZITET MAJKA TEREZA VO SKOPJE The Republic of North Macedonia  EOS DEVELOPMENTAL SA Greece IMS Private Read More …

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната.

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната. Начална дата на проекта 14-11-2021 Крайна дата на проекта 14-11-2022 Обща продължителност на проекта 12 месеца Бюджет на проекта 60 000,00 евро Проект Обобщени цели: Целите на този Read More …

Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера

Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера Нашата мисия и цел, е да помогнем на обучители, тренери и родители да постигнат баланс между работа и семейство, за да се повиши тяхното психическо благосъстояние и качество на живот. Чрез Read More …

Начална пресконференция по проект: „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ BG05SFOP001-3.003-0084, финансиран по Оперативна програма: Добро управление, съфинансирана от Европейски Съюз чрез Европейски Социален Фонд., която се проведе на 28.04.2021 г в залата на Общинския младежки дом в Перник

Встъпителна пресконференция, която се проведе на 28.04.2021 г в залата на Общинския младежки дом в Перник Линкове от публикации на медии: С пресконференция стартира проектът „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ https://www.facebook.com/krakratv/videos/4073889302668612 https://fb.watch/5IsGNmpeNU/ https://www.facebook.com/aypbbulgaria/posts/10158255578125003  

Методология и анкети по проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по ОПДУ

Методология и анкети по проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по ОПДУ Продуктите са изработени и реализирани от партньора по проекта Фондация „Отворена врата“ гр Перник По дейност 1 на проект: „Арбитражът – алтернативен метод Read More …

На 29.01.2021г. стартира проекта „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ BG05SFOP001-3.003-0084 финансиран по Оперативна програма: Добро управление, съфинансирана от Европейски Съюз, чрез Европейски Социален Фонд.

                        На 29.01.2021г. стартира проекта „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ BG05SFOP001-3.003-0084 финансиран по Оперативна програма: Добро управление, съфинансирана от Европейски Съюз, чрез Европейски Социален Фонд. Той се изпълнява от Сдружение на младите психолози в България Read More …

проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по ОПДУ

                               Сдружение на младите психолози в България е бенефициент по проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по Оперативна програма: Добро Read More …

Проект по споразумението за безвъзмездна финансова помощ „Чрез комуникация до ефективно сътрудничество” към проект, наречен „Пътища на сътрудничество – подкрепа за субекти, осъществяващи международно сътрудничество” по 4-та приоритетна ос на Оперативна програма за развитие на знанието „Социални иновации и транснационално сътрудничество”, Мярка 4.3 Транснационално сътрудничество, конкурс № POWR.04.03. 00-IP.07-00-007 / 17

    Проект по споразумението за безвъзмездна финансова помощ „Чрез комуникация до ефективно сътрудничество” към проект, наречен „Пътища на сътрудничество – подкрепа за субекти, осъществяващи международно сътрудничество” по 4-та приоритетна ос на Оперативна програма за развитие на знанието „Социални иновации Read More …

проект 2020-1-IT03-KA205-017962, Erasmus+, Youth Urban Action

Сдружение на младите психолози в България (СМПБ) е партньор по проект 2020-1-IT03-KA205-017962, Erasmus+ – Период: от 01/06/2020 до 31/05/2022 Водеща организация: Creativi108, Италия Целите на проекта Младежки градски действия се съсредоточават върху два от тези ключови точки: Участие и равенство. Read More …

Резултати от проведена мобилност по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +

  Резултати от проведена мобилност по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм + в периода 11.10.2018 – 24.10.2018 – Гърция. На мобилността писъстваха 14 наши членове и доброволци. Темите, които се разгледаха по време на мобилността са: Read More …

Материали

В тази секция можете да откриете материалите по програмата 2017-1-BG01-KA201-036302, Eco college, Erasmus+ Programme. Можете да свалите всички материали на български и на английски език в зависимост от Вашите предпочитания. Bulgaria APB Research O1A1 BG Bulgaria APB Research O1A1 ENG Bulgaria APB Read More …

Психология на тълпата

Тълпата е група от хора и според тълковния речник дори „безлично множество“. Първият психолог, който се занимава с психологията на тълпата е Густав Льобон (Gustave Le Bon), който класифицира тълпите и поведението на отделната личност в тях. В съвременното общество Read More …

Erasmus+

Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college” Еразъм + 2017 KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики Повече информация за програмата Erasmus+ можете да откриете тук: Български език: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg English: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en   И Read More …

Консултации с мултидисциплинарен екип

Екипът на Сдружение на психолозите в България и Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 Eco college, финансиран по програма Еразъм + предлагат безплатни консултации със следните специалисти: – Психолози; – Социални работници;  – Социален педагог, – Юрист; – Еколог; – Биофидбек метод специалист и други. Ако Read More …

Партньори

Партньори по Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college” Еразъм + 2017 KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики EOS DEVELOPMENTAL SA EOS DEVELOPMENTAL SA е компания, разположена в Атина, Гърция и представлява упълномощен Read More …

СПБ Контакти

Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college” Еразъм + 2017 KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики Full legal name (National Language) Сдружение на психолозите в България Acronym СПБ Address Ул. Никола Козлев Read More …

Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college

  Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college” Еразъм + 2017 KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики Продължителността на проекта е 16 месеца (01.10.2017 – 31.01.2019). Водещата организация на проект „Еко колидж“ Read More …

Обява за подбор по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +

Каним всички членове и доброволци на Сдружение на младите психолози в България да се включат в мобилността по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +. Курсът ще се проведе в следни ред: 11.10.2018 – 24.10.2018 – Read More …

Проект „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по Еразъм +

  Проект „Подкрепа за психично здраве“/ „Psy Health Development – PsyHD” 2018-1-BG01-KA104-047182 Еразъм+ 2018 Ключова дейност 1 – Сектор „Образование за възрастни“ Продължителност на проекта: 12 месеца (01.06.2018 – 31.05.1019) Водещата организация на проекта е Сдружение на младите психолози в Read More …

Резултати от мобилността в Кипър по проект „За социално включване и професионално развитие“

В периода 17.08. – 27.08.17 10 специалисти в областта на психологическо, социално и кариерно консултиране на възрастни и лица в риск посетиха образователен модул в Кипър. Мобилността се състоя по проект „За социално включване и професионално развитие„, финансиран по програма Еразъм+ 2017. Кипърските Read More …

Резултати от мобилността в Гърция по проект „За социално включване и професионално развитие“

В периода 4.07. – 14.07.17 10 специалисти в областта на психологическо, социално и кариерно консултиране на възрастни и лица в риск посетиха образователен модул в Атина, Гърция. Мобилността се състоя по проект „За социално включване и професионално развитие„, финансиран по програма Еразъм+ 2017. Read More …

ТЕМПЕРАМЕНТ И ИНДИВИДУАЛНОСТ

Темперамент — един от най-древните термини въведен още от Хипократ. Това е характеристика на индивида от страна на динамичните особености на неговата психическа дейност, т. е. темп, бързина, ритъм, интензивност,. Темпераментът е особеност на личността, която се характеризира с изключително Read More …

Свети Валентин – влиянието на празника на влюбените върху партньорските отношения

Празникът на влюбените, по-известен като „Свети Валентин“ или 14ти февруари, е един от най-дългоочакваните поводи да изразим любовта, загрижеността и романтиката, която сякаш цяла година сме събирали така старателно в себе си! Независимо дали жестът на любовта ще бъде направен Read More …

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ-Конформизъм,защитни механизми

Човекът може да е обект на изследване на много науки. Всяка наука обаче си има запазен периметър на изследване. Психологията като стара и нова наука е променяла своя предмет на изследване на човека като го разглежда от свой ъгъл. Под Read More …

Обява за подбор по проект „За социално включване и професионално развитие“, финансиран по програмата Еразъм +

Каним всички членове и доброволци на Сдружение на младите психолози в България да се включат в мобилностите по проект „За социално включване и професионално развитие“, финансиран по програмата Еразъм +. Курсовете ще се проведат в следния ред: 04.07.2017 – 14.07.2017 – Read More …

За социално включване и професионално развитие / For social inclusion and Professional Development

For social inclusion and Professional Development За социално включване и професионално развитие 2017-1-BG01-KA104-035859 Еразъм+ 2017, КА1 Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал, Мобилност на персонала в образованието за възрастни профължителност на проекта 12 месеца /01-06-2017- 31-05-2018/ Проект „За социално включване Read More …

Проект „Иновации и добри практики в образованието“

Проект „Иновации и добри практики в образованието“ 2016-1-BG01-KA201-023749 Еразъм +, К2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства за училищното образование Водеща организация: Сдружение на младите психолози в България Партньори: Българска гръцка асоциация на културата Паисий Чилендарски Read More …

Млади психолози във Варна се борят с расизма и ксенофобията спрямо ромите

Психолози във Варна се борят с расизма, нетолерантността и ксенофобията спрямо ромите и увеличаване интеграцията, чрез проекта Roma Matrix по програма за действие в Европа. Това съобщи за Радио „Фокус” – Варна Стела Бозурова, от Сдружение на младите психолози в Read More …

Включиха 1000 роми от Варна в проект за борба с расизма

Близо хиляда роми от Варна и областта бяха обхванати по проект за борба с расизма, нетолерантността, ксенофобията и увеличаване интеграцията, съобщи Стела Бозурова от Сдружение на младите психолози в България, ръководител на проекта, съобщи „Фокус“. Проектът Roma Matrix е уникален и Read More …

Акценти в предаването „Добър ден, Варна” на Радио „Фокус”

Варна. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор продължава своите проверки под мотото „Безопасно лято“. Във връзка с повишената употреба през летния сезон на смути, шейкове, пасирани плодове и зеленчуци, до 15 юли на територията на цялата страна ще се извърши Read More …

Конкурс “Жена предприемач и мениджър на годината” ХI Конкурс – 2015г.

“Жена предприемач на годината” г-жа Емилия Ангелова  собственик и управител на „Либра груп” ООД   “Жена мениджър на годината” г-жа Милена Цолчовска “Инресервиз Узунови” АД   “ Най-успешен млад участник” Мария Георгиева носител на наградата „Най-млад финансист на годината” „Най-млад мениджър” Read More …

Специалисти мотивират деца от малцинствата да учат повече

Липсата на мотивация за учене е един от най-големите проблеми в училищата с преобладаващ брой деца от етническите малцинства. С решаването на проблема се е заело Сдружението на младите психолози в България, чрез проекта си „Мултиспектърен подход за образователна интеграция Read More …

Тийнейджъри от две училища във Варна изучаваха журналистика по проект, съфинансиран по линия на ЕСФ

Млади журналистически таланти   Бъдещите пера на журналистическото слово – ученици от училище „Васил Друмев“ и професионалната гимназия „Васил Левски“ – се запознаха с работата на репортерите, а след това започнаха да издават своите първи ученически вестници. Едногодишният проект „Личностното Read More …

Стажанти HR (Human Resources)

Отборът на успешните HR специалисти търси ново попълнение. Провери въздействието на своята харизма, ако си студент последна година или бакалавър по психология и мениджмънт. Така ще можеш да се похвалиш с: – Летящ старт и шеметна кариера – Осигурен стаж Read More …

Стажанти психолози

Ти си жаден за знания студент последна година или начинаещ специалист в областта на психологията? Не губи време, а се присъедини към стажантската ни програма за психолози, защото ще се сдобиеш с: – Възможност за добър кариерен старт и обещаващо Read More …

Партньори

Отдел Превенции МИКЦ2 МИКЦ1 Сдружение Девня Отдел Младежки дейности Булпойнт Петкови ЕООД Лавида ЕООД Район Владислав Варненчик Дирекция Младежки дейности и спорт Дирекция Превенции Младежки Информационно-Консултантски център Център за личностно развитие Студентски съвет ВСУ Варненски Свободен Университет Медицински Университет Варна Read More …

Моето незабравимо лято

Аз се казвам Теменужка Руменова Руменова. Ученичка съм от трети ,,б” клас. През учебната 2012/2013 год. участвах в клуб „Етно-танци” към проекта на „Сдружение на младите психолози в България”.С нетърпение очаквахме срещите с хубавите каки, с които си говорихме за Read More …

Необикновено преживяване

Аз се казвам Сашо Надеждов Иванов.Ученик съм в трети „Б” клас.Участник съм в клуб,,Етно-танци” от проекта на „Сдружение на Младите психолози в България”. Искам да ви разкажа колко много ми хареса на Зимната академия за лидери, която се проведе в Read More …

Зимни изживявания

От Симеон Снежанов Узунов ученик 5 клас в ОУ «Добри Войников» с.Каменар Аз се казвам Симеон Снежанов Узунов и съм ученик в пети клас. През изминалата учебна година бях включен в проекта на “Сдружение на Младите психолози в България”, но Read More …

Нашите хубави преживявания от летния ни лагер

От учениците от 3 клас на ОУ“Д.Войников“ с.Каменар, участвали в лятна академия за лидери по проект ,,Мултиспектърен подход за образователна интеграция и адаптация на деца от етническите малцинства“ към Сдружение на младите психолози, с ръководител Г. Николова За първи път Read More …

Научни публикации

Вълнувате се от тайнството на психологията? Разгадайте го! Тук ще качваме научни публикации не само на доказали се в психологията имена, но и на тепърва навлизащите в необятната област студенти. Ако желаете да публикуваме Ваша разработка, моля, изпратете я заедно Read More …

Стаж към СМПБ

Сдружение на младите психолози в България кани всички желаещи да натрупат опит и стаж (и нови запознанства :))на среща, която ще се проведе на 28.05.2014 /сряда/ от 16,30 часа в офиса на сдружението да се запознаем и да обсъдим възможностите Read More …

Националната конференция „Психология в медицината” 7 и 8 февруари 2014 г. гр. Стара Загора

Тракийски Университет – Стара Загора, Медицински факултет Катедра „Медицинска психология и чужди езици“ Национална конференция на тема: „Психология в медицината“ 7 и 8 февруари 2014г. гр. Стара Загора Подробна информация ТУК

Коледно парти

Скъпи приятели, Екипът на СМПБ има удоволствието да Ви покани на Коледно парти на 19.12.2013г. от 19.00 часа в Мода Бар Мулен Руж /гр.Варна, бул “ Цар Освободител 76 “ – под Проектантска/. Заповядайте да се позабавляваме заедно по случай Read More …

Благотворителна Коледна кампания

Сдружение на Младите Психолози в България организира БЛАГОТВОРИТЕЛНА КОЛЕДНА КАМПАНИЯ за деца в нужда /Дом за сираци „Княгиня Надежда“ гр.Варна/! Вярва се, че на Коледа небето се отваря и всичко в един миг светва. Нека да отворим сърцата си за Read More …

Конференция „европейско финансиране, партньорства и добри практики в културната сфера“ във Варна

Конференция „Европейско финансиране, партньорства и добри практики в културната сфера“ се проведе на 25 октомври 2013 г.(петък) от 10 часа в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ във Варна. Форумът беше посветен на възможностите за финансиране и добри практики при реализацията Read More …

„ROMA MATRIX”

Roma Matrix – Взаимни действия, насочени към расизма, нетолерантността и ксенофобията Целта на проект Roma Matrix е насочена към борбата с расизма, нетолерантността и ксенофобията спрямо ромите и увеличаване интеграцията по програма за действие в Европа. Roma Matrix е в Read More …

МУЛТИСПЕКТЪРЕН ПОДХОД ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Партньори: II СОУ „Неофит Бозвели” и ОУ„Добри Войников” Продължителност на проекта: 12 месеца ( Октомври 2012 – Октомври 2013 Read More …

„АЗ СЪМ ДОБЪР – ТИ СИ ДОБЪР“

Финансиран от Община Варна, Дирекция „Превенции” Проектът цели повишаване културата за справяне с гнева още в ранна детска възраст, като научи децата на социални умения за адекватното изразяване на негативната емоция. Партнираща организация: Обединено детско заведение № 13 „Детска радост“ Read More …

“МЛАДЕЖКИ ПРОЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ”

Младежки пролетен фестивал е финансирана дейност от община Варна с цел популяризиране на психологията сред младежките общности и поставяне на фокус върху културната и социалната сфера. Фестивалът е проведен на 4 април 2008 год., което е и световен ден на Read More …

“МУЛТИСПЕКТЪРНА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ”

Целта на проекта е да ограничи злоупотребата с наркотици и асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни, да се подобри квалификацията на лица, ангажирани с този толкова наболял проблем, чрез интерактивни техники и подходи за въвеждане на превантивни програми в училищната Read More …

“НПО СЕКТОР – АКТИВЕН УЧАСТНИК В ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИ НА МЕСТНО НИВО”

Партньор на Фондация „Вида“ Продължителност: 12 месеца ( юни 2008 – юни 2009 год.) Обща стойност на проекта: 100 786,13 лв. Цел на проекта: Да допринесе за повишаване на административния капацитет на неправителствения сектор за ефективно прилагане на политики на Read More …

“ЦЕНТЪР ДНЕВНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ДЕВНЯ”

ФАР Партньор на община Девня Продължителност: 12 месеца ( януари 2009 – януари 2010) Стойност на проекта: 195 693,26 евро Цел: Осигуряването на обществено базирани услуги за възрастни, целящи да подкрепят ползвателите за независим начин на живот, създаване на условия Read More …

„РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕXАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ ДДМУИ- С. РУДНИК”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Партньор на Община Долни Чифлик Продължителност: 13 месеца ( Юли 2009 – Август 2010 год.) Обща стойност на проекта: 117 000 лв. Цел на проекта: Подобряване Read More …

„ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ- ПЪТ КЪМ УСПЕШНА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ”

Финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Съфинансиране: ЕС чрез Европейския социален фонд Стойност на проекта: 322 912 лв. Продължителност: 12 месеца ( 20.10.2009 – 20.10.2010 год. ) Партньори: СОУ „Васил Друмев” и ПГСАГ „Васил Левски” Общи цели Read More …

„ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

„МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ – 2010”, Община Варна, Дирекция “Младежки дейности и спорт” Проектът стартира на 1 юли и приключи на 31 октомври 2010г. Партньор на Сдружението на младите психолози е Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски”. Целта на проекта е да Read More …

„БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ. ХИП-ХОП ТАНЦЪТ – СРЕДСТВО ЗА СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ“

Проектът насърчава междуличностните умения и комуникативността на деца от четвърти, пети, шести и седми клас. Целта на проекта е да намали агресията сред учениците и да подобри начините и възможностите им за общуване, чрез хип-хоп танците като алтернативни занимания в Read More …

„ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО”

Финансовата подкрепа на Община Варна, Дирекция “Превенции” Партньор по проекта: район Владислав Варненчик Цел на проекта: Да се проучат нагласите на родители и младежи, относно риска в Интернет пространството и да обучи педагози, които да работят с деца и младежи Read More …

„ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

Финансиран от О Б Щ И Н А  В А Р Н А, ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ” Цели на проекта: – Ограничаване на риска от зависимост към психоактивни вещества при деца и младежи; – Ограничаване на риска от извършване на асоциални прояви Read More …

„ВАРНА-ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“

Финансиран О Б Щ И Н А  В А Р Н А, Дирекция „Младежки дейности и спорт” ПО ДЕЙНОСТ „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ – 2011” Основна цел: Осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на доброволчески инициативи, предприемчивост и творчество. Read More …