Резултати по ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA121-ADU-000059773 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ, КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ – КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

 

 

7 април – 16 април 2023 г., Краков, Полша

Резултати от  ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA121-ADU-000059773
ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ, КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ

– КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Проектът се реализира успешно и всички участници са много доволни!
Научиха нови знания и умения и се забавляваха в красивия полски град!
Ако се интересувате от участие в следващите мобилности, моля, следете нашата страница за актуални новини – съобщения!

 

Усъвършенстване на личностните качества, професионални умения и компетенции на преподавателския състав на AYPB, за подобряване качеството на преподавателските умения и надграждането им с нови. Професионалните компетенции и умения за работа на преподавателите и специалистите в областта на управлението на екипи и лидерството, работата с кризисни ситуации и управлението на лидерски екипи. Чрез усъвършенстване на личните и професионални знания, умения и компетенции нашите експерти ще бъдат по-ефективни, гъвкави и адаптивни в управлението на малки и големи екипи, в създаването на благоприятна среда за професионално израстване и професионално ангажиране с лидерски ситуации. Чрез международното сътрудничество искаме да разширим нашата дейност и обмен на опит от национално на европейско ниво, да обогатим професионалния си капацитет с нови и иновативни практики, методи, инструменти, идеи и начини за прилагането им в реални екипи.

Презентации и материали:

Презентации – обучение за мобилност на възрастни Лидерство и управление за стартиращи фирми в предизвикателни екосистеми, кризисни ситуации

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Presentations – adult mobility training Leadership and management for start-ups in challenged ecosystems, crisis situations

SUPPORTING MATERIALS

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.