Методология и анкети по проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по ОПДУ

Методология и анкети по проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по ОПДУ Продуктите са изработени и реализирани от партньора по проекта Фондация „Отворена врата“ гр Перник По дейност 1 на проект: „Арбитражът – алтернативен метод Read More …