проект 2020-1-IT03-KA205-017962, Erasmus+, Youth Urban Action

Сдружение на младите психолози в България (СМПБ) е партньор по проект 2020-1-IT03-KA205-017962, Erasmus+ – Период: от 01/06/2020 до 31/05/2022 Водеща организация: Creativi108, Италия Целите на проекта Младежки градски действия се съсредоточават върху два от тези ключови точки: Участие и равенство. Read More …