Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера

Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера Нашата мисия и цел, е да помогнем на обучители, тренери и родителида постигнат баланс между работа исемейство, за да се повиши тяхното психическо благосъстояние и качество на живот. Чрез мобилността Read More …