„ROMA MATRIX”

Roma Matrix – Взаимни действия, насочени към расизма, нетолерантността и ксенофобията

Целта на проект Roma Matrix е насочена към борбата с расизма, нетолерантността и ксенофобията спрямо ромите и увеличаване интеграцията по програма за действие в Европа. Roma Matrix е в партньорство с 19 организации в 10 държави-членки на ЕС, в които са концентрирани 85% от ромското население на Европейския съюз. Уникалното междусекторно партньорство включва местните и регионални власти, НПО / гражданското общество и частните организации и университети. Важното за този проект е, че партньорството включва значителен брой роми, ръководени от организации и роми, работещи в други сфери, за да оформят посоката на работа и да се гарантира, че проектът е насочен към ромите, но с тяхна помощ и участие. С цел постигане на целите на проекта, Roma Matrix има четири широки, но взаимосвързани теми:

• Проучване и разбирателство
• Отчитане, защита и поддръжка
• Борба с расизма посредством включването

Партньори: Национална мрежа на здравните медиатори; Сдружение на младите психолози в България; Областна администрация Варна ( България ); IQ Ромски услуги, гражданско сдружение ( Чехия ); Action Synergy SA ( Гърция ); Детска асоциация; Ромско гражданско сдружение; Фондация в обществена полза “Колелото на бъдещето” ( Унгария ); Община Болоня ( Италия ); Регион Емилия Романя ( Италия ); Ромско културно и общностно сдружение ( Полша ); Ромска женска асоциация в Румъния; Дружество на приятелите на децата от детските домове “Усмивката като подарък” ( Словакия ); Федерация Мараната на ромските асоциации ( Испания ); Градски съвет “Глазгоу”; Общински съвет Родърам; Социален маркетинг Gateway; Университета Салфорд ( Великобритания ).

Roma Matrix има дългогодишна съвместна работа, проекти с роми на местно и национално ниво и предоставяне на европейско ниво. Партньорството предвижда най-добрия начин за изпълнение на дейностите, които да отговарят на местните потребности, тъй като редица организации ще предлагат различни гледни точки, подходи и разбирания.. Ключовата дейност на Roma Matrix е развитието на мрежи, които ще увеличат обсега на проекта и съвместната работа на много по-широко ниво, отколкото само официално партньорство. Проектът ще има значително влияние във всяка една страна и ще има въздействие върху цяла Европа. Той дава възможност да се разбере наборът от подходи за подобни дейности, които работят заедно за разработване на продукти и осигуряване на най-добри практики, приложими за всички организации и държави-членки.