Проектни резултати Жените в STEM – преодоляване на стереотипите 2021-1-BG01-KA220-HED-000023004 Еразъм+

Скъпи колеги, Можете да изтеглите безплатно окончателните версии на резултатите от проекта: – Разработване и тестване на програми, насочени към мотивиране на жените за преследване и участие във висше образование STEM O1 EN Development and testing of programs 2024 -Разработване Read More …

Международна Конференция На Тема: „Здрави В Училище. Подкрепа За Благосъстоянието И Психичното Здраве На Ученици И Учители.“ Еразъм+ 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347

Международна конференция на тема: „Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители.“ Конференцията се организира от Сдружението на психолозите в България и ще представи основните продукти създадени по едноименния проект, в подкрепа на благосъстоянието и Read More …

Резултати по ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA121-ADU-000059773 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ, КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ – КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

    7 април – 16 април 2023 г., Краков, Полша Резултати от  ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA121-ADU-000059773 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ, КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ – КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ Проектът се реализира успешно и всички участници Read More …

резултат от проект 2020-1-IT03-KA205-017962 Youth Urban Action

Основният резултат от проект 2020-1-IT03-KA205-017962 Youth Urban Action, Еразъм+ е Наръчникът „Най-добри практики за социално включване – Наръчник за младежки работници, работещи за социално включване в градските пространства чрез неформално образование“. Той се фокусира върху следните теми: информация за проекта; Read More …

Видео по проект 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, Erasmus+

https://www.youtube.com/watch?v=M2mJ9ITKJnQ… https://www.youthurbanaction.com/output Video on Project 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, Erasmus+ programme: Barcelona Urban Action „The social body“. The outcome of the integrated activities carried out with a group of young people in Slovenia and Barcelona. Coordinator Association Creativi 108 and Association Read More …

Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители / HAS

Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители / HAS Продължителност на проекта 01.11.2022 г. – 31.10.2024 г Кандидатстваща организация – Сдружение на младите психолози в България E10037715 Партньорски организации E10115560 ОУ „Христо Ботев“ Read More …

Приключи мобилността по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера

   Нашата мисия и цел, е да помогнем на обучители, тренери и родители да постигнат баланс между работа и семейство, за да се повиши тяхното психическо благосъстояние и качество на живот. Чрез мобилността и проекта ние успяхме да подкрепим експертите, Read More …

Провеждане на информационни кампании за популяризиране на системата за правна помощ и насърчаване на алтернативни методи за решаване на правни спорове

Във връзка с дейност „Информационни кампании“ По ОПДУ BG05SFOP001-3.003-0084 Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове с цели: –        Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове –        Популяризиране на арбитражното производство, като алтернативен метод за разрешаване на правни Read More …

Продукти „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ПСИХОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ Разработи  Анализ, изводи и препоръки за добрите практики на арбитража в България и чужбина по проект „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Можете Read More …

2021-1-BG01-KA220-HED-000023004 Women in STEM – overcoming stereotypes

                                               Project 2021-1-BG01-KA220-HED-000023004 Women in STEM – overcoming stereotypes  Project duration: 01-11-2021 –  01-11-2024, 36 months LP -TRAKIA UNIVERSITY , Stara Zagora, Bulgaria Partners: UNIVERZITET MAJKA TEREZA VO SKOPJE The Republic of North Macedonia  EOS DEVELOPMENTAL SA Greece IMS Private Read More …

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната.

Проект 2021-1-IT02-KA210-ADU-000030445 Помислете за здравето си – Включване и здраве чрез храната. Начална дата на проекта 14-11-2021 Крайна дата на проекта 14-11-2022 Обща продължителност на проекта 12 месеца Бюджет на проекта 60 000,00 евро Проект Обобщени цели: Целите на този Read More …

Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера

Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера Нашата мисия и цел, е да помогнем на обучители, тренери и родители да постигнат баланс между работа и семейство, за да се повиши тяхното психическо благосъстояние и качество на живот. Чрез Read More …

Начална пресконференция по проект: „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ BG05SFOP001-3.003-0084, финансиран по Оперативна програма: Добро управление, съфинансирана от Европейски Съюз чрез Европейски Социален Фонд., която се проведе на 28.04.2021 г в залата на Общинския младежки дом в Перник

Встъпителна пресконференция, която се проведе на 28.04.2021 г в залата на Общинския младежки дом в Перник Линкове от публикации на медии: С пресконференция стартира проектът „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ https://www.facebook.com/krakratv/videos/4073889302668612 https://fb.watch/5IsGNmpeNU/ https://www.facebook.com/aypbbulgaria/posts/10158255578125003  

Методология и анкети по проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по ОПДУ

Методология и анкети по проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по ОПДУ Продуктите са изработени и реализирани от партньора по проекта Фондация „Отворена врата“ гр Перник По дейност 1 на проект: „Арбитражът – алтернативен метод Read More …

проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по ОПДУ

                               Сдружение на младите психолози в България е бенефициент по проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по Оперативна програма: Добро Read More …

Проект по споразумението за безвъзмездна финансова помощ „Чрез комуникация до ефективно сътрудничество” към проект, наречен „Пътища на сътрудничество – подкрепа за субекти, осъществяващи международно сътрудничество” по 4-та приоритетна ос на Оперативна програма за развитие на знанието „Социални иновации и транснационално сътрудничество”, Мярка 4.3 Транснационално сътрудничество, конкурс № POWR.04.03. 00-IP.07-00-007 / 17

    Проект по споразумението за безвъзмездна финансова помощ „Чрез комуникация до ефективно сътрудничество” към проект, наречен „Пътища на сътрудничество – подкрепа за субекти, осъществяващи международно сътрудничество” по 4-та приоритетна ос на Оперативна програма за развитие на знанието „Социални иновации Read More …

проект 2020-1-IT03-KA205-017962, Erasmus+, Youth Urban Action

Сдружение на младите психолози в България (СМПБ) е партньор по проект 2020-1-IT03-KA205-017962, Erasmus+ – Период: от 01/06/2020 до 31/05/2022 Водеща организация: Creativi108, Италия Целите на проекта Младежки градски действия се съсредоточават върху два от тези ключови точки: Участие и равенство. Read More …

Резултати от проведена мобилност по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +

  Резултати от проведена мобилност по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм + в периода 11.10.2018 – 24.10.2018 – Гърция. На мобилността писъстваха 14 наши членове и доброволци. Темите, които се разгледаха по време на мобилността са: Read More …

Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college

  Проект 2017-1-BG01-KA201-036302 „Еко колидж“ / “Eco college” Еразъм + 2017 KA2, Образование за възрастни, Сътрудничество за издаване на иновации и обмяната на добри практики Продължителността на проекта е 16 месеца (01.10.2017 – 31.01.2019). Водещата организация на проект „Еко колидж“ Read More …

Обява за подбор по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +

Каним всички членове и доброволци на Сдружение на младите психолози в България да се включат в мобилността по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +. Курсът ще се проведе в следни ред: 11.10.2018 – 24.10.2018 – Read More …

Резултати от мобилността в Кипър по проект „За социално включване и професионално развитие“

В периода 17.08. – 27.08.17 10 специалисти в областта на психологическо, социално и кариерно консултиране на възрастни и лица в риск посетиха образователен модул в Кипър. Мобилността се състоя по проект „За социално включване и професионално развитие„, финансиран по програма Еразъм+ 2017. Кипърските Read More …

Резултати от мобилността в Гърция по проект „За социално включване и професионално развитие“

В периода 4.07. – 14.07.17 10 специалисти в областта на психологическо, социално и кариерно консултиране на възрастни и лица в риск посетиха образователен модул в Атина, Гърция. Мобилността се състоя по проект „За социално включване и професионално развитие„, финансиран по програма Еразъм+ 2017. Read More …

Млади психолози във Варна се борят с расизма и ксенофобията спрямо ромите

Психолози във Варна се борят с расизма, нетолерантността и ксенофобията спрямо ромите и увеличаване интеграцията, чрез проекта Roma Matrix по програма за действие в Европа. Това съобщи за Радио „Фокус” – Варна Стела Бозурова, от Сдружение на младите психолози в Read More …

Включиха 1000 роми от Варна в проект за борба с расизма

Близо хиляда роми от Варна и областта бяха обхванати по проект за борба с расизма, нетолерантността, ксенофобията и увеличаване интеграцията, съобщи Стела Бозурова от Сдружение на младите психолози в България, ръководител на проекта, съобщи „Фокус“. Проектът Roma Matrix е уникален и Read More …

Акценти в предаването „Добър ден, Варна” на Радио „Фокус”

Варна. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор продължава своите проверки под мотото „Безопасно лято“. Във връзка с повишената употреба през летния сезон на смути, шейкове, пасирани плодове и зеленчуци, до 15 юли на територията на цялата страна ще се извърши Read More …

Конкурс “Жена предприемач и мениджър на годината” ХI Конкурс – 2015г.

“Жена предприемач на годината” г-жа Емилия Ангелова  собственик и управител на „Либра груп” ООД   “Жена мениджър на годината” г-жа Милена Цолчовска “Инресервиз Узунови” АД   “ Най-успешен млад участник” Мария Георгиева носител на наградата „Най-млад финансист на годината” „Най-млад мениджър” Read More …

Специалисти мотивират деца от малцинствата да учат повече

Липсата на мотивация за учене е един от най-големите проблеми в училищата с преобладаващ брой деца от етническите малцинства. С решаването на проблема се е заело Сдружението на младите психолози в България, чрез проекта си „Мултиспектърен подход за образователна интеграция Read More …

Тийнейджъри от две училища във Варна изучаваха журналистика по проект, съфинансиран по линия на ЕСФ

Млади журналистически таланти   Бъдещите пера на журналистическото слово – ученици от училище „Васил Друмев“ и професионалната гимназия „Васил Левски“ – се запознаха с работата на репортерите, а след това започнаха да издават своите първи ученически вестници. Едногодишният проект „Личностното Read More …

Стаж към СМПБ

Сдружение на младите психолози в България кани всички желаещи да натрупат опит и стаж (и нови запознанства :))на среща, която ще се проведе на 28.05.2014 /сряда/ от 16,30 часа в офиса на сдружението да се запознаем и да обсъдим възможностите Read More …

Националната конференция „Психология в медицината” 7 и 8 февруари 2014 г. гр. Стара Загора

Тракийски Университет – Стара Загора, Медицински факултет Катедра „Медицинска психология и чужди езици“ Национална конференция на тема: „Психология в медицината“ 7 и 8 февруари 2014г. гр. Стара Загора Подробна информация ТУК

Коледно парти

Скъпи приятели, Екипът на СМПБ има удоволствието да Ви покани на Коледно парти на 19.12.2013г. от 19.00 часа в Мода Бар Мулен Руж /гр.Варна, бул “ Цар Освободител 76 “ – под Проектантска/. Заповядайте да се позабавляваме заедно по случай Read More …

Благотворителна Коледна кампания

Сдружение на Младите Психолози в България организира БЛАГОТВОРИТЕЛНА КОЛЕДНА КАМПАНИЯ за деца в нужда /Дом за сираци „Княгиня Надежда“ гр.Варна/! Вярва се, че на Коледа небето се отваря и всичко в един миг светва. Нека да отворим сърцата си за Read More …

Проект „Roma Matrix”

Скъпи приятели, По проект „Roma Matrix“ изготвихме филм с добрите примери – втора част. Надяваме се да ви хареса! На Български език С английски субтитри 🙂  

Конференция „европейско финансиране, партньорства и добри практики в културната сфера“ във Варна

Конференция „Европейско финансиране, партньорства и добри практики в културната сфера“ се проведе на 25 октомври 2013 г.(петък) от 10 часа в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ във Варна. Форумът беше посветен на възможностите за финансиране и добри практики при реализацията Read More …

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

За поредна година Община Варна ще отбележи Международния ден на младежта 12 август. Инициативата ще включва представяне на дейностите на различни НПО от гр. Варна и динамична Zumba ® Фитнес Фиеста. През тази година Сдружение на младите психолози в България Read More …